bezwyznaniowiec


bezwyznaniowiec
bezwyznaniowiec {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos IIb, W. bezwyznaniowiecwcu || bezwyznaniowiecwcze; lm M. bezwyznaniowiecwcy {{/stl_8}}{{stl_7}}'człowiek nieutożsamiający się z żadnym wyznaniem religijnym, niewyznający żadnej religii' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwyznaniowiec — m II, DB. bezwyznaniowiecwca; lm M. bezwyznaniowiecwcy, DB. bezwyznaniowiecwców «człowiek nie wyznający żadnej religii, nie związany z żadnym wyznaniem» …   Słownik języka polskiego

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego